Elveløpsakvarie

Bilde av akvarium

User image300 x 50 x 40 spesiallaget av Vromac via Webzoo.

Filter:
1 stk Fluval FX6 + 4 stk Eheim proffesionel 3 2080 (1200 XL) + 1 sirkulasjonspumpe med maks 15.000 liter.

UV:
Aqua Medic Helix Max UV 55 watt med 3000 liters Eheim pumpe.
Teknisk informasjon
Status: Slik er det nå
Substrat: Sand og litt elvegrus på ene enden.
Lys: T5 + hvitt LED.
Filtrering: 1 FX6 + 1 Eheim prof. 3 2080 XL + BioClear 30.000.
Bakgrunn: Blå.
Vannverdier: pH: 7   GH: 6   KH: 5
Temperatur: 28°C
Registrert: 23.12.2015 Sist endret: 22.02.2021
Mine andre akvarier
  Kommentarer
Ingen kommentarer.