Fransk, tysk eller spansk?

Nå er min tid kommet for å velge et språklig tilvalgsfag på ungdomsskolen og i den forbindelse lurer jeg på hva dere her på forumet mener det er best å velge. Jeg har ikke tenkt så mye på det enda; hva jeg tenker er best å velge og uansett lar jeg det stå åpent nå. Jeg kan velge mellom fransk, tysk og spansk, men siden spansk er helt nytt og vi bare har en spansk lærer må vi ha et andrevalg hvis vi velger spansk. F. eks: spansk Alternativ: fransk.
Men ihvertfall: Er det noen som har en formening om dette temaet? Hvilket språk lønner det seg å velge i forhåld til reiser, jobb osv i fremtiden? På forhånd takk!
Jeg hadde tysk som valgfag i min tid, og egentlig tror jeg det er mer nyttig enn fransk. Litt prinsipp også. Kunne ikke tenke meg fransk.
De elendige franskmennene som nekter plent å lære seg noe språk nr to, fordi de mener fransk burde vært verdensspråket (ikke engelsk) og at resten av verden heller får lære seg fransk (så de slipper å lære seg noe annet)...

Og veldig mye akvarielitteratur er på tysk
Det hender også at mannen min spør meg om enkle oversettelser fra tyske nettsider, da han er fullstendig bil-gal (VW og Audi) og det er jo tyske biler så mye info er tysk.
mona o
De elendige franskmennene som nekter plent å lære seg noe språk nr to, fordi de mener fransk burde vært verdensspråket (ikke engelsk) og at resten av verden heller får lære seg fransk (så de slipper å lære seg noe annet)...:-)


Det er med franskmenn som med østlendinger: franskmenn nekter og forstå engelsk, og østlendinger nekter og forstå dialekter som f.eks. trøndersk. De kan hvis de vil!

Jeg vil anbefale deg til å velge tysk. Det blir mer og mer brukt rundt om i verden og vil, ved siden av engelsk, mest trolig bli det språket du kan få bruk for i jobbsammenheng.
mona o
De elendige franskmennene som nekter plent å lære seg noe språk nr to, fordi de mener fransk burde vært verdensspråket (ikke engelsk) og at resten av verden heller får lære seg fransk (så de slipper å lære seg noe annet)...:-)


Kanskje det vil bli krig mellom Frankrike og Finland ang verdenspråk? :P

Jeg ville lært meg fransk, tysk er ikke noe pent språk. Så enkel er jeg!
Lussi
Det er med franskmenn som med østlendinger: franskmenn nekter og forstå engelsk, og østlendinger nekter og forstå dialekter som f.eks. trøndersk. De kan hvis de vil! ;-)


Signerer denne
Lussi
østlendinger nekter og forstå dialekter som f.eks. trøndersk


Ha, det gjelder ikke meg!
Det har kanskje noe med at foreldrene mine ikke snakket østlendingsdialekt, selv om vi barna gjorde det.

Personlig synes jeg trøndersk er den mest sjarmerende dialekten vi har. En vits fortalt på trøndersk slår alt!
Særlig den om de to fisefine byfruene som skulle leie en seter, og ba bonden om å få leie med seg en ku så de hadde til melk i kaffen. Men han lurte dem og ga dem en okse istedet....))) *knegg*


Inaktiv bruker
Valgte tysk jeg. Fransk virket så komplisert. Dessuten tror jeg tysk er et viktig språk.
Spansk var ikke et alternativ for meg da jeg gikk på ungdomsskolen, fikk bare velge mellom fransk og tysk. Jeg har foreløpig ikke brukt tysken min noe særlig da i ettertid. Valgte det egentlig fordi jeg trodde det var lettest å lære, og det var jo i grunnen det.

Hadde jeg skulle velge nå ville jeg valgt spansk. Flere som snakker spansk i verden, og det er et nyttig hjelpemiddel hvis man skal på ferie til spansktalende land. Og det gjør man jo som regel oftere enn til tysktalende ... Nå er det kanskje spesielt for meg som har fått "familie" i Peru, så jeg har veldig lyst til å lære meg spansk en gang.
Hadde tysk jeg også, det er jo sinnsykt med gramatikk i forhold til fransk, hadde jeg fått tilbud om spansk, ville jeg tatt det!!
Jeg hadde UTEN TVIL valgt spansk! Det er bare kinesisk flere har som morsmål enn spansk, er vel nærmere 700millioner spansktalende eller noe sånnt.

Tysk som andrevalg.
jeg har spansk på skolen nå. hatt det i et år. HATER det! kasnkje på grunn av læreren men... har faktisk ikke skulket en gang da! vi har en lærer som ikke kan "penal" på spansk og er fra italia. det er bra vettu!
men prøver å lære meg litt til da jeg skal fra til sør amerika om(les: I) noen år
kompisen min har tysk og han hater det. vet ikke noe om fransk men...
Jeg har tysk nå og angrer som aldri før!
Tysk er utrolig stygt... vil anbefale og velge enten spansk eller fransk... dessuten er det langt flere her i verden som snakker spansk og fransk enn tysk!!!
Spansk:
Fremadstormande språk som vil ta over for engelsk på sikt i følgje språkforskarar. Veit ikkje heilt kor mykje eg tør leggje i det, men trur likevel ikkje dette kjem til å skje før eg ligg under torva.

Fordelar: Eksotisk språk
Kjempeaktuelt i sydlege delar av Europa og Syd Amerika
"Enkelt" å lære, vert ofte sidestilt med engelsk i læringskurve
Ulemper: Ikkje eit språk du kjem til å bruke mykje om du ikkje har planar
som involverar den sydlege halvkule

Fransk:
EU språket. Mjukt og sensuelt i manges øyro, og difor ofte foretrukke av det kvinnelege kjønn. Mistar stadig fotfeste som verdspråk.

Fordelar: EU språket
Stort sett det einaste som funkar i Frankrike

Ulemper: Står stadig svakare som verdspråk
Stort sett det einaste som funkar i Frankrike
Vanskeleg uttale

Tysk: Nest etter engelsk er tysk desidert størst i Europa. eit viktig industrispråk. "Hardt" språk som mange vil klassifisere som stygt.

Fordelar: Viktig i industrien
Nest størst i Europa
Enkelt å gjera seg forstått
Puggefag
Derrick snakkar tysk!!

Ulemper: Stygt
Puggefag
Grammatikk

Det var ein liten generell oversikt over språka.
Mi personlege meining er at du absolutt burde droppe fransken, punktum! På verdsbasis er det meir eller mindre ubrukeleg. Provoserande at franskmennane skal gjer alt som står i deira makt for å tvihalde på det; nektar å skjøne noko anna. Eit sikkert teikn på at språket er på veg ut.

Når det gjeld spanks og tysk er eg positiv til begge. Dei har kvar sine fortrinn og det vil vera litt avgjerande kva karriere du ser fram mot. Innan industri er nok tysk ein klar einer uansett. Spansk er nok mest for dei reiseglade og dei som vil ha noko nytt, eventuelt arbeide med reiseliv.

Eg ville nok gått for tysk om eg skulle velgje ein av dei, ettersom dette har mest å seie i Europa. Tysk kan vera eit litt tungt fag til tider då der er ein del pugg og grammatikk. det vert sagt at er du god i matte er du god i tysk, dette fordi det har litt av same didaktikken, altså måten å bruke hovudet på i læringsprosessen.
Om du berre er ute etter å fylle opp valfagtimane dine ville eg nok sett nærare på spansk, då dette har mange likhetstrekk med engelsk når det gjeld didaktikken, og difor kan verte enklare å lære.

Lukke til med valet!

Ville selv gått for spansk, tysk kan jeg noenlude fra før av, og du verden, det ble en del soving i timene (derav: kan jeg noenlunde )

Ikke ti spinnville hester skulle greie å få meg til å sette meg på benken for å lære fransk, selv om damene sikkert hadde blitt imponert
Inaktiv bruker
Hvorfor ikke Engelsk-fordypning
Sønnen min på 13 år skulle velge språk i år, og hadde veldig lyst på Spansk. Men han resonerte seg fram til at "i Spania kan man snakke Engelsk, men ikke så mye Spansk i England". Så han valgte Engelsk fordypning, for å bli enda bedre i det språket. Hadde jeg selv valgt, hadde det nok fristet med Spansk, men jeg har også muligens tenkt likedan som sønnen min. Men Spansk SKAL jeg lære en gang!
Elin Randahl Vullum
Sønnen min på 13 år skulle velge språk i år, og hadde veldig lyst på Spansk. Men han resonerte seg fram til at "i Spania kan man snakke Engelsk, men ikke så mye Spansk i England". Så han valgte Engelsk fordypning, for å bli enda bedre i det språket. Hadde jeg selv valgt, hadde det nok fristet med Spansk, men jeg har også muligens tenkt likedan som sønnen min. Men Spansk SKAL jeg lære en gang! :-)


Problemet med EF. er at når man kommer på videregående er Fransk/Tysk/Spansk obligatorisk språk...
Har man da tatt EF. må man begynne med Fransk/Spansk som c-språk.
Tysk kan man kun ta på videregående som B-Språk
(Man må ha hatt det på ungdomsskolen)

*EF=Engelsk Fordypming.
Jeg ville helt klart valgt spansk. Spansk er ved siden av engelsk det mest utbredte språket i verden. Snart vil det være flere i USA som snakker spansk, og i hele latinamerika er det spansk som gjelder. De som har portugisisk som hovedmål har gjerne spansk som sidemål. Resten av verden kan engelsk. Det at tyskere og franskemenn ikke lærer seg engelsk er en gammel myte. Det gjald nok for eldre folk for mange år siden. Nå er det ikkenoe problem.
Jeg har reist mye rundt i verden, og er ikke i tvil.
Velg spansk!
I tillegg til alle de overnevnte gode argumenter, er det faktisk mulig å forstå hovedtrekk av fransk, italiensk og portugisisk dersom du kan spansk!
Slå til og pass på at du har en positiv innstillling, ingenting blir morsomt hvis du har en negativ innstilling!
Lykke til!

Hilsen Kirsti
oversættels
Æ gjekk på fraijnsklinja på gymnaset i Trondhjæm ein gang i forrige århuijnder, og fransklærarn påsto deijnn gangen at trøinderan hadd ei kjæmpefordel i forhold te å lær sæ fraijnsk uttalels, me dæm spesiell lydan som itj fins i aijner norske dialekta, førr æksempel "Haijnnhoijnn i baijnn"...

Men fraijnsken hi vore vanskele å hoill ved like, sjø. Så i ætterti' hi æ angra på at æ itj satsa på spaijnsk i staden, sia' deijnn spansktalendes væla e så mytji meir omfattaijnes...

Og æ hi oppdaga at de' fins mytji akvariesida på spaijnsk på internætt! Så akvarista bør jo absolutt lær sæ spaijnsk... sjø!
ville valgt spansk, språket kommer mer og mer på verdensbasis. hadde deretter valgt tysk som andrespråk.

fransk ? vel.... jeg støtter diverse utsagn om at franskmenn er noen egoistiske tullinger som nekter å lære seg andre språk og personlig synes jeg hele språket er grusomt å høre på.
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap