Micha sine zwerggarnelen (side 2)

Eg syns at spesiell mora var fin, måtte bare prøve...
[External Image]

[External Image]
Flotte reker :)
Må nok avansere fra kirsebærreker når jeg får ordentlig dreisen på de!
Hvor store er akvariene du har rekene i?
Akvariene for rekene mine er mellom 50 og 325l. Ett 530l venter tom i kjellaren for å bli innreddet som stueakvarium. Men det blir vel ett større prosjekt

Eg har tatt bilder av noen akvarier i dag. Det første er akvariet for Blå Tigerreker (mørkeblå):
[External Image]

Neste bildet er karet for Svart-Blå-Tigerreker, men her er det litt kaos for tida med en blanding av Tiger, Bier og Tigerbier:
[External Image]

Siste bildet er karet for Red Bee, Black Bee og "Brownies"
[External Image]
I går har flyttet gruppen med L-66 inn i første 325l, som står nå siden ei veke. Nærmere inspeksjon av kvar enkel malle var en skuffelse. Eg tror det er ikke så mange hunner. Det er ni stk og eg må være glad hvis det er fleire enn 2 hunner. Huff!

Elles var det god aktivitet ved foring i mallekaret i dag, ikke så overraskende siden fiskene har sveltet for noen dager pga. flyttingen.
Melder meg inn som "medlem"
Har flyttet og innreddet det andre 325l i dag. Det blir ett plantekar i kombinasjon med reker (sannsynlighvis Red Bee og Back Bee). Filtreringen går per HMF som er ikke optimalt for ett plantekar fordi effektiviteten av blåmatten øker med tiden og den vil felle ned masse næringsstoffer.

I tillegg er det en utvendig Eheim som skal bar ha filtreringsfunksjon for noen veker. Etterpå skal han tømmes fra filtersubstrat og fungerer kun som pumpe for den utvendige CO2-diffusor (Projekt-Aquarium). Har ikke brukt den CO2-diffusor før, så det kan bli spennende.
Man ser ikke så masse av plantene på første bildet rett etter innredningen. Vatn er fortsatt tåkete (fra saltet som er ikke oppløst endå).

Brukte bl. a. HC "cuba" som forgrunnsplante. Veldig viktig å plukke planten i små stykker for man sette planten i substratet.

Håper lysstyrken i forgrunnet blir sterk nok for at HC cuba vil trives. Momentan bruker eg to lysarmaturer for ett 60cm kar som er bar for noen dager. Originalbelysningen med 2 x 54W + 1 x 38W skal være ferdig neste veke. Venter på EVGen. Men det er ingen tilleggslys framme, så det kan bli for lite for HCen som liker det egentlig "i sola".
[External Image]
Likte veldig godt det øverste rekekaret. Det er en javabregne du har der eller? Den var utrolig flott!
Ja, den heter vel Microsorum pteropus "narrow leaf", men 100% sikker er det ikke at det stemmer Iallfall liker eg den også fordi den er såpass liten at den passer fint i ett 60l kar. Andere Javabregne-arter tar ofte helt av når de har bra forhold og fortrenger andere planter.
Må prøve å skaffe meg den bregna, veldig fin!
Bildet fra karet med kardinalreker (Caridina spec.). Kardinalreker er helt annerledes enn andere dvergreker og spesiell angående oppførsel, hold og vannparameter.

Eg vil ikke anbefale kardinalreker som reker for nybegynnere. De trenger ren artskar, spesiellt miljø og veldig stabile vannparameter. Stabiliteten av de viktige vannparameter fikk eg til med lite vannskift (fylte bare opp vatn som har fordampet) og minimalt med foring.
Hvis man har god forberedning og man tilrettelegge seg en strategi før man får kardinalreker viser de seg kanskje som ikke så problematiske krabater.
Satser man på oppdrett (som man skal gjære når man anskaffe seg Kardinal og alle andere dvergreker pga. kort levetid) må man ha meir tålmodighet. Produktiviteten til Kardinal er langt i fra andere arter. Hos meg var det kanskje spesiell lite med ca. 1 - 3 yngel per kullet. Eg håper det blir fleire med neste og eg prøver å forbedre det med litt foring kvar annen dag. Effekten er tydelig - skallskift kommer oftere og tilveksten (spesiell av rekeyngel) øker. Eg mener at yngel til Kardinal vokser IKKE saktere enn for eksempel Red Bee-yngel. Med litt meir foring øker også aktiviteten i akvariet som er en direkte reaksjon på skallskift. Phenomenet er kjent fra de andere arter også.


Per i dag er det ca. 15 - 20 Kardinalreker i karet. Vanskelig å telle fordi noen skjuler seg alltid og disse tenker ikke på å komme fram engang når det blir foring. Da kan eg vente lenge...[External Image]
Eg har sendt mail til deg, Lisbeth.
Takk for mail

Hva ER de grønne algedott-lignende vekstene i kardinalkaret?
denne må jeg abonnere på ja
Det er ikke så lett å finne planter som vokser i ett akvariet med 29 eller 30 grader. Strengt sett må (eller skal?) det ikke være planter i Kardinal-karet, men det er vanskelig for meg å gjære det helt uten noe grønnt

Utvalget er altså begrenset og her satser eg på Cladophora eller "moseball". Eg har delt en moseball i fleire stykker og klemmte disse mellom steinene, røtter, filteret etc. Det vil ikke vokse og har blitt gulgrønnt som vises næringsmangel eller mistrivsel someg bryr meg veldig lite om så lenge det går bra med rekene. Det blir iallfall ikke gjødsling i det karet. En annen alge (eller også Cladophora?) trives derimot godt og eg må luke av og til. Eg er glad at det blir litt algevekst, da blir overflatene større og meir plass for naturlig oppvekst og mat for rekene.

Men tenke hele tida om ett akvariet til for Kardinalreker og denne gangen med ferskvannstang. Kan godt tenke meg at den planten vil vokse litt. Den er ganske hardførende og kan tilpasse seg godt til forskjellig miljø. Kunne bli spennende...[External Image]
Fikk reparert lysarmaturen i går og er spent hvis den vil nå holde lenger enn 6 månader. Dermed har det kommet litt meir lys (2x 54W + 38W) over den ene 325l som skal være ett plantekar. Når eg fylte akvariet opp, brukte eg kun regnvatn (saltet opp) og filteret som var innkjørt. Tenkte det var kanskje nok "bakteriemasse" i filteret men i dag såg eg litt BGA over HC cuba og andere alger (Grønn-og brunalger) på andere planter som vises en ubalanse i miljøet.

Spesiell BGA er ikke vanlig hos meg og derfor ganske spennende. Har en teori at man bekjemper bakterier best med bakterier... altså litt vannskift (ca. 100l) og innførte vatn og massevis filterslam fra andere akvarier som går stabilt her. Vatn i karet var så brunt etterpå, at man kunne ikke se 10cm! Veldig bra må bare vente av de neste dagene hvis BGA fortsatt vokser.

Det er kun 8 timer med lys på nå og det skal hemme de andere alger. Brukte litt bunngjødsel (Tropica plantenæring + NPK) og skal bruke litt flytende gjødsel fra i morgon. Eg mener sterk at algeproblemer henger ofte sammen med en ernæringsmangel. Spesiell med mangel på hovednæringsstoffer NO3 og PO4 kan man lett få trådalger.

I det akvariet skal eg iallfall ha en runde med måling på de forskjellige stoffene i helga.
trodde alger kom av for mye næring i vatnet jeg?
Det er mange som tror det, ja. Men dessverre er det feil i mange tilfeller. I rekeakvariene er det ofte veldig lite foring og dermed kommer det lite næring i karet. Etter mange (gamle) akvarietlærbøkene skulle disse gå helt glimrende og algefritt fordi vannkvaliteten er så bra og NO3 og PO4 er ikke sjelden 0,0!

I praksissen vises det seg helt motsatt. Fravær av NO3 og PO4 som er hovednæringsstoffer er grunnlag for en kronisk mangelsituasjon for plantene. Tilsetning av CO2, sterk lys og ingen gjødsel gjære situasjonen endå verre. Og her kommer algene (spesiell trådalger) opp, som klarer seg bedre uten hovednæringsstoffer. Derfor er grønne trådalger ofte en indikator for god vannkvalitet. Hvis man tror man kan snu situasjonen med sterk algevekst hvis man begynner å gjødsle er man feil fordi algene er dominant og de vil også vokse fortere med gjødsling. Det er en langvarig kamp og på siden av gjødsling skal man ferne alle alger som man finner.

Det er altså viktig at man observere plantene og algevekst nøyaktig, hvis det er sjanse å gå i en mangelsituasjon. Man må tolke signalene av plantene rett og tilføre de rette næringsstoffer, sånn at plantene dominere algene. I akvarier med lite næring er det alltid en kamp mellom algevekst og plantevekst. Algene står i startposisjonen hele tiden. Jo lengre ett akvariet fungerer stabil, enn mindre blir sjansen for alger.

Ett akvariet med en passelig fiskepopulasjon er ofte enklere å kontrollere. Gjennom foring stabilisere man nivået av hovednæringsstoffer. I de fleste tilfellene er det iallfall PO4 som er akkumulert og man kan måle mellom 0,5 og 5mg/l PO4 i ett vanlig fiskeakvarium. PO4 kan stabilisere og akvarier med høge PO4-verdier er ofte algefritt. Med CO2, belysning og riktig gjødsling av sporstoffer og evt. NO3 er god plantevekst ingen problem. Å kombinere Discus- og planteakvarium er evt. en utfordring (for plantene) pga. høg temperatur, men ikke pga. tilgjengelige planteernæringsstoffer. I praksissen er det altså fiskeakvarier som har gått lenge med høge PO4-verdier og evt. lite vannskift som går algefritt. Har alltid sett sammenheng mellom høg PO4 og oppblomstring av alger unntatt i innkjøringsperioden.

Innkjøringsperioden er alltid kritisk. Her spiller det ingen rolle kva type akvarium det skal bli. Å gjødsle for mykkje kan ha en algekatastrophe som resultat. Her ligger forholdene litt annerledes. Plantene må orientere seg før de begynner å vokse, bakterier som stabiliserer systemet (og virker ofte som "næringsbuffer) er ikke til stedet, men algene er kanskje de som er først klar å "ta av". Hele "økosystem" akvarium er veldig ustabil i begynnelsen og her er størst fare for algevekst. Innføring av vatn og filterslam fra andere akvarier kan hjelpe å etablere en bra "mikrofauna" og hurtigvoksende planter kan konkurrere med algene. Etter min menig er det bra hvis man gjødsle litt fra dag 1, kanskje med 1/3 eller 1/2 dose hvis det skal være ett planteakvariet. Ofte må man akseptere litt alger (brunalger) i innkjøringsperioden som forsvinner fra seg sjølv etter systemet har stabilisert seg og det kan ta tid (peikepinn: 3 - 12 månader).

Det som man skal alltid ha er altså tålmodighet og litt flaks at man gjære det riktige på rette tiden

Huff, var vel litt meir omfattende...
hmm. da vet jeg hvorfor jeg sliter så med trådalger i rekekaret mitt.

neste spørsmål, hva er Po4? første gang jeg har hørt om det
PO4 er fosfat. Kjemisk riktig er det en anion altså PO4 3-. Men i akvariesammenheng er det ikke viktig fordi det er mest bunden og dermed en salt, altså som Kaliumfosfat, Natriumfosfat, Natriumhydrogenfosfat osv.

Det er veldig greit å ta en test av og til for å få litt oversikt kor mykkje fosfat man ha i karet. Her er det JBL-dråpetest (PO4 sensitiv) som er kanskje mest nøyaktig hvis man har ikke fotometer. Den måler iallfall Total-fosfat.

Hvis man vil satse på god plantevekst er konsentrasjoner mellom 0,1 og 0,5mg/l optimal. Fosfatkonsentrasjoner opptil 1,0mg/l er ingen problem. Har man høgare konsentrasjoner er det fare at det kommer til reaksjoner med andere næringsstoffer. Fosfat kan reagere med jern (Fe) og binder seg sånn at jern blir falt ut (og blir akkumulert i bunnsubstraten eller filteret) og er dermed ikke tilgjengelig for plantene lenger.

Oversikt over plantenæringsstoffer som spiller hovedrollene i akvariesammenheng:
PO4 - fosfat
NO3 - nitrat
K - kalium
Fe - jern
Mg - magnesium
(Mn - mangan)
Tilfeldig bekjentskap
© Haakon Haagensen
Reklame for plussmedlemskap