Mine fisker og akvarier (side 15)

Her er karantene rommet hvor discusene går i 528 liter. Det er også en 325 liter som benyttes til vannberedning og 250 literen som jeg snart skal bruke for kaliunkur behandling av fiskene. Har bestilt en 540 liter som kommer på mandag med røde, hvite mygglarer, white Worms og tubifeks. Jeg må få alle discusene i form for kaliumkuren med en del levendefor.
På andre bilde vises sjefen som alt er i form ved å spise reke mix blanding, De andre er mer tufset og plaget av gjellemark. Det er 4 år siden jeg sist hadde discus sist og jeg er forundret over at gjellemark problemet herjer hos forhandlere.
I går fikk jeg akvarium og levende for. Det kom på brett med 25 poser med 90ml innhold i hver pose. Jeg kjøpte hvite, røde, White Worm og tubifex. Brette med hvite mygglarver hadde jeg i en ikke full 120 liter. Første bilde viser et utsnitt av karet med en enorm tetthet av hvite mygglaver jeg aldri har klart å fange i naturen, Vannet i akvariet er ca. 7-8 grader. Akvariet står i et uisolert kjellerrom med jevn kald temperatur. Dette er mitt forsøk på å se hvor lenge jeg kan oppbevare larvene, men også for fra akvariet. På bilde 2 vises et brett med slike små poser. Dette er tubifex som Discusene likte godt. De tok også de rødemygglarvene. White Worm (enkytree mark) og hvite mygglarver var ikke så interessant. Alle spiser fra lite til mye. De må vennes til å spise igjen. Det er ikke noe problem for discusen på bilde 3, han har spist mye rekemiks og levende for. Det er Imazo som leverer dette levendeforet til forretninger og dette er et meget bra tilbud til akvarister. En pose er en rikelig mengde med for til fiskene. Om man ikke forer hverdag med dette foret er dette et godt tilbud for våre akvariefiskers helse. Jeg anbefaler alle akvarister å spørre etter dette levede foret i sine akvarieforretninger. Posene som ikke er benyttet skal oppbevares i kjøleskap. Det er store mengder av for dyr i hver enkelt pose så dette er virkelig et stort fremskritt innen akvariehobbyen, Jeg kommer til å fore ganske hardt med levendefor en tid for å få fiskene i god form. Det er også viktig å huske tørrfor eller frossen for at fiskene ikke blir for kresnes og vil bare spise levendefor. Det er også viktig å fjerne fordyr som ikke spise. Disse dør som oftes i det varme akvarievannet etter en tid og forurenser vannet om de blir liggende.

Jeg gjør også forsøk med kultivering av White Worm (enkytree mark) med deler av marken jeg kjøpte på den tradisjonelle måten med markkultur i bokser med fuktig blomsterjord. Jeg bruker knust hundepelets som for ligger under glass skive som marken samles på. Husk at joden skal være godt fuktig men det må ikke stå vann i bunnen av kulturen.
I dag ga jeg om morgenen en 90 ml pose med tubifex og en med røde mugglarver samt en god klype JBL Discus granulat alt var nesten spist opp da jeg kom hjem etter arbeid. De fikk da en pose med White Worm og Discus granulat. 1 time senere er også dette spist og de fikk nettopp mer Discus granulat. Jeg ser nå at all har spist og de har alle blitt lysere og ser piggere ut. Siden mandag har de nærmest vasset i levendefor og etter hvert gradvis økning i mengde med granulat. Jeg har benyttet meg av begrepet å la Discusene svømme i for. I dag ser det ut til å bli lite å slamme bort før lyset slukkes. Taktikken ser ut til å fungere, men dette må gjenta seg en del dager fremover for å få fiskene til å fungere bedre selv om de er plaget av gjellemark. Dette er en vilt variant av S. haraldi som er en klar vanns discus som lever i svakt surt vann og fra naturen side mer robust mot parasitter. Jeg har kraftig luftig ved luftestein i akvariet og når de begynner å spise regelmessig over tid blir plagene av gjellemarken mindre. Når den svekker fisken kommer angrepene av flagellater og discusen blir mørk og slutter å spise , Etter en tid er de så ødelagt av flagellater og avkreftet av mangel på næring fra mat fisken spiser. Det er denne prosessen jeg kjemper mot, men løsningen på djevelskapet ligger i en kalium kur. Nå må fiskene feites opp en del før kuren utføres. Det ser lysere ut. Dette skal fiskene og jeg klare. Jeg ser det er fisker av begge kjønn blant de 6 som er igjen, så potensialet for leker i framtiden er tilstede.

Jeg vil igjen frem heve det levende foret som Imazo selger, for en gave til fiskene og akvaristen. Løp å kjøp dette er knall mat til fiskene dine.
Alle diskusene virker nå å ha kommet i form, de spiser stort sett levende tubifex, røde mygg larver, White Worm, men mindre grad hvite mygglarver. Jeg strør også JBL Diskus granulat rund levendeforet, Jeg forer kraftig om morgenen og ut over dag er alt borte. Jeg etterfyller med en 90 ml levdefor om etter middagen samt JBL granulat. Som sist nevnt de vasser i for og alle har blitt lyse og mye raskere. En del knuffing fra de fleste mot de andre. Jeg slammer opp mat rester og avføring hver kveld som nevnt tidligere og tilsetter ca. 20 liter vann rett fra kranen hver kveld. Jeg skal fortsette 2-3 uker til med denne prosedyre. Da blir det tid for kalium kuren.
Har i dag fått satt på plass en 540 liter som de skal flyttes til ved avsluttet kur. Jeg har kjøpt Akvastabil hvit ciklidesand 0.2 - 0.8 mm kornstørrelse. Denne sanda har jeg ingen erfaring med så det skal bli spennende å se hvordan diskusene reagerer i det nye akvariet med så finkornet sand.
Mitt forsøk på å oppbevare hvite mygglarver i akvarium på ca 8 grader i vannet ser ikke ut til å fungere. De som oppbevares i de små 90 ml plastposen i kjøleskap er det lite dødsfall å spore. White Worm kulturen ser ut til å gå godt. Hunde pelletsen forsvinner etter noen dager.
Her bilder fra i dag av tre av discusene. Det er forskjell i tegninger og farger men kombinasjonen av tegninger og farer i gattfinnen viser at det er samme variant. Det kan ta minst et år før fargene og tegningene trer skikkelig fram på fiskene. Dette har jeg erfart tidligere og en kalium kur hjelper også i denne prosessen. Bilde 2 viser tendenser til rødt over kroppen på fisken. Den røde grunnfargen er kjent hos mange eksemplarer hos denne varianten. Det blir spennende å se utvikling av tegninger og farger hos mine discus.
Fiskene spiser meget godt, men noen sturer litt over belastningen med gjellemark. Jeg lufter godt med et par luft utstrømmer så vannet i akvariet har høy oksygen nivå. Dette hjelper fiskene til å puste bedre, men dette er bare et midlertidig tiltak til jeg har alt er
klart for å kjøre kalium kuren.
Ved neste VF Discus kjøp må jeg mest sannsynlig være forbrett på kjøre kuren med engang nye discus kommer til mine akvarier.
Jeg startet med kaliumkuren i går ettermiddag. Fiskene ble flyttet til en 250 liter hvor der er bare varmekolbe og kraftig luftutstrømming.
Selve kaliumkuren har jeg tidligere beskrevet i foredrag som kan lastes ned fra NAF.
Jeg ser nå 18 timer etter at kuren startet at all nå puster roligere så første behandling ser ut til å hjelpe. Fiskene er også blitt lysere og eventuelle parasitter på fiskene er også borte. I ettermiddag blir det 100% vannskifte. Dette er en krevende behandling hvor man må ha mye skiftevann med rette vannverdier klart. Behandling bør gjentas inntil 7 ganger for være sikker på at gjellemarkens egg og larver er døde. Dette er et meget tøft løft for akvaristen, spesielt første gang når kaliumløsningen tømmes i karet og konturene av fiskene forsvinner i mørkebrun vegg av vann. Faktisk har fargingen av vannet ingen påvirkning på fiskene. De må isteden begynne å føle velvære når gjellemark og parasitter dør og slutter å plage dem.
Det venter en oppsatt 540 liter på dem i kjellerstua som de flyttes til etter endt kur om ca to uker.
Det ser ut til å være vanskelig å finne discus som er gjellemark fri på markeder så dermed er discus igjen blitt en meget vanskelig tropefisk for de fleste. Som jeg tidligere har påpekt all nyinnkjøpt discus må behandles med kaliumkuren for å hindre den i å etablere seg i akvaristens kar. Vakeromme mitt er spesial innredet med karantene og behandlings kar for nyinnkjøpt discus. Å holde discus i dag som er gjelle og parasitt fri er meget resurskrevende. Karantene karet de gikk i et tilsatt kaliumløsning for å desinfisere kar og utstyr.
Første behandling er avsluttet med 100% vannskifte. Discusene ser fine og lyse ut med normal pustefrekvens. Alle egg av gjellemarken er ikke drept så nye parasitt larver vil klekkes. derfor må behandlingen gjentas 6 ganger til for å være sikker på at alle egg er klekket og ingen flere larver kommer til.
Det er så forferdelig at den rov driften i utvikling av mange stygge akvarievarianter i Asia gjennom mer en 20 år er grunnlaget for at denne pesten har spred seg over hele verden. Det har drept det mest av interessen for Discus som akvariefisk. Det er stort sett bare disse asiatiske discus variantene som puster som noen blåsebelger i forretningene.
Kur 2 ble startet i går ettermiddag. Før kaliumløsning ble helt over i akvariet var flere av discusene litt mørke så jeg tror gjellemark egg var klekket og larvene krøp på fiskene mot gjellene. Dette forstyrrer fiskene og jeg ser de har ubehag av parasitten.
Dette ble bedre utover kvelden når gjellemarken døde. Dette viser nødvendighet av å gjenta kuren i det oppsatte skjema. Fiskene har siden første kur pustet rolig og med jevne gjelle bevegelser, noe som viser at det ikke sitter gjellemark i fiskenes gjeller. Appetitten er ikke den best men de spiser noe granulat og blir meget ivrige i jakten på enkytree jeg gir litt av i mangel på annet levende for. Jeg håper jeg får mer inn av det i løpe av noen dager.
Vedlagt bilde viser oppstilling av behandlings kar 2500 liter i midten og til venstre et kar 325 liter for vannbredning av skiftevann. Her tilpasser jeg pH med eikebarkekstrakt og varmer opp til 29 grader. Karet luftes via en svampfiler. Til høyre er 528 liter kar som benyttes som karantene kar. Da behandlingen startet tilsatte jeg kaliumløsning også i karantene karet for desinfisering av innhold og utstyr som er brukt når discusene gikk der. Karet skal rengjøres etter endt kur. Jeg vil skape minst mulig forstyrrelse for fiskene så lenge de går i behandlings karet. De har det tøft nok i perioden kuren varer, så minst mulig stress og forstyrrelser.
Det er også behov for å skrubbe og vaske hender opp til albuen om man har vært nede i behandlings karet slik jeg gjorde i går. Det kan feste ser gjellemark egg i hårene på armene, om man da stikker de ned i et annet kar kan gjellemarken være overført til et nytt karet. Smitte kilder er alt av utstyr, filter, håver og planter. Akvarier og utstyr bør stå tørt i 6 måneder for å bli kvitt gjellemark egg. Akvarier og utstyr kan desinfiseres til en viss grad med kaliumløsning, men den er ingen garanti for at eggene er døde før etter 6 måneder uten kontakt med discus. Denne parasitten går stort sett på discus og karpefisk.
Og så til slutt en stor takk til alle asiatiske discus opprettere som de siste 25 årene har gjort alt de kan for å spre denne delvelskapen over hele verden for å ødelagt discus som akvariefisk for de fleste akvarister. Kaliumkuren er den eneste løsningen på problemet i et karantene og behandlings oppsett av kar.
Det er viktig å regulere pH til 7 i vannberedningskaret. Tappe vannet hos oss har pH over 8 så jeg må redusere pH ned til 7 ved hjelp av eikebarkekstrakt. Dette går greit men jeg skulle egentlig ha hatt ca 500 - 600 liter beredningsvann. Nå må jeg hele tiden måle til rett pH og varme opp vann kontinuerlig. Det fungerer men i går måtte jeg vent til sent på kvelden med 50% vannskifte.
Discusene er noe blekere men synes denne gang å ikke være påvirket av klekket gjellemark. I ettermiddag/kveld starter kur 3.
Det er mye arbeid med kuren og det er lett å glemme rutinene, men jeg tror jeg har kontroll. Jeg har to pH meter et jeg har benyttet i gjellemark smittet kar og et annet som bare benyttes i berednings karet. Mulighetene er til stede å gjøre feil slik at frisk side forurenses med gjellemark egg. Jeg har ingen garantier i å lykkes før jeg ser fiskene i sitt endelige kar omkring 10 september. Det tar et par uker er det gjellemarkegg også i det nye karet vil jeg se dette mot slutten av september på fiskene. Da må alt gjøres på nytt, men når det skjer vet jeg ikke. Discusene trenger uansett en pause på minst 6 måneder for å finne normal livsrytme og styrke. Kuren er meget hard for fiskene og det er ikke med lett hjerte jeg kjører kuren. Tilstanden til fiskene sjekkes visuelt mange ganger i døgnet.
Normalt er ikke VF discus smittet med gjellemark fra eksportør i Syd-Amerika. Dette kan de få i leddene fram til akvarist. Mange ledd behandler discus likt om de er fra Asia eller Syd Amerika og setter dem i samme kar, da blir de smittet. Dette er så feil som det kan bli og det er fiskene og akvaristen som rammes med denne delvelskapen made in Asia. Grønn og Heckel Discus tåler ikke denne parasitten og rammes hard og dør etter kort tid. Det har jeg erfart flere ganger i perioden 2008 - 2011. VF S. haraldi tåler bedre belastningen av parasitten, men ikke i det uendelige. Smittebombene fra Asia har jeg ikke så god erfaring med, men blåsebelgene i fa Asia ser ut til å leve med plagene og klarer også å få unger. Svekkes Discus av gjellemark plager er løpe kjørt uansett om det er VF eller akvarievarianter. Det utvikler seg flagellater i fisken som ødelegger organer og gir de store lidelser før de dør. Et av de sikreste tegn er tom lange hvite pølser fra gattåpningen.
I kveld ble tredje kur avsluttet. Discusen er friske og raske også dem som har vært preget av gjellemarken. Et par av de største har vært mørke over lang tid og vist stor ubehag av gjellemarken, Så i dag var det meget godt å se dem kruse rundt i akvariet lyse og fine. Tegningene kommer bedre fram og en av de har godt flammemønster over ryggen. Det er 4 behandlinger igjen og neste starter på søndag. Jeg ser de spiser discus granulat. men jeg tro det blir mer fart neste uke når levende for kommer.
Det er for djevlig at en akvarist må bruke så mye tid og ressurser på å gi de dyr vi forvalter de livs betingelser de har krav på i vår varetekt. Det selges Asia discus over en lavsko vi som forbrukere bør kreve at selge3r viser sertifikat på at de er gjellemark fri og sykdomsfrie,
Da er fjerde kur startet i ettermiddag. Discusen er nå den fasen at gjellemaken har sluttet å plage dem i stor grad. Det ser ut til at det klekkes mindre med larver. Fiskene synes mer opptatt å posisjonere seg over for hverandre. Tdligere i dag var en av de opptatt av å jage alle andre med unntak av en, som tilslutt ble klar av maset fra den og begynte å jage den unna. Nå er den største som heletiden har vist seg som et sjefsemne begynt å markere seg. Jeg har opplevd tidligere ved å kjøre kuren på VF Discus så har de etter endt kur begynt med par danning. De går i en 250 liter med 200 liter vann og hver vil det bare vær uro og knuffing. Det interessante skjer når fiskene etter 1 - 2 uker har satt ny rang ordning i oppholds akvariet på 540 liter som venter på dem.
Under kuren har jeg stort sett foret med discus granulat og kan dermed følge med fargen på avføringen fra fiskene og se om det er noe uregelmessigheter i det som kommer ut av fisken. Ofte er det innvollsorm i VF Discus men akvarievarianter kan også ha det. Da er en ormekur (Flubenol) samme som benyttes for hunder og fås på resept hos veterinær et av alternativene. Det kan blandes inn i en rekemiksblanding og gis fiskene i fossen tilstand er det beskrevet på nettet. Så langt ser det ikke ut til å være nødvendig på mine VF Discus.
I går kom det levendefor, de fikk i går enkytree mark og i dag tubifex med JBL Discus granulat. De nyter pausen men i ettermiddag starter kur 5. Både discusene og jeg er lei av å drive med denne kuren, men det må til for å få de gjellemark fri.
Den kalium løsningen fås kjøpt på apotek og ble tidligere brukt på sykehus for desinfisering av for eksempel badekar og vasker. Jeg har hatt løsningen i karantenekaret med utstyr to ganger for å forsøk å ta knekken på eventuelle egg av gjellemarken. For å være på den sikre side burde karet med utstyr og filter ha stått tør i et halvt år. Jeg skal rengjør det og filter å sette det opp på nytt med håp om og få fatt i mer VF Discus før vinteren. Jeg håper å få fatt i ca 10 stk. av min store favoritt er Heckel discus S. heckel
Jeg får snart et brukt akvarium på 528 liter som tidligere er brukt til akvarievarianter av discus. Dette skal stå minst 6 måneder tørt pga. gjellemark faren før jeg eventuelt bruker det.
I ettermiddag ble kur 5 avsluttet med 100% vannskifte. Etter første kur prøvde jeg å tapp ned så fiskene lå tørt et par sekunder. Dette virket så brutalt at jeg nå tapper ned så det er ca 20 - 30 liter kur vann igjen i karet. fiskene plasker rundt men så etterfyller jeg med vann (minst 50 liter) fra vannberedningskaret til vannet synes klart. Vann inn er i venstre ende av karet og vann ut i høyre. Dette synes å være bedre for fiskene selv om det skulle være noe rester av kur vann i karet. Jeg skifter også 50% i morgen og på lørdag, så vannet er meget rent når kur 6 starter på lørdag.
Etter kuren i dag kruset de rundt i karet og fikk igjen enketree mark som er meget feitende og bør ikke gis mer en to ganger i uka. De fikk tubifex og Discus granulat i dag tidlig og dette var bort da jeg kom hjem. Jeg har fått dem til å like JBL Discus granulat som er basser på reker og vegetabilske proteiner som er meget bra ernæring for alle type discus. Jeg strør en porsjon med granulat der levendeforet ligger på bunnen. Dette spiser fiskene begjærlig og det er en del knuffing rundt matfatet.
I ettermiddag starter jeg kur 6. Hos et par av dem er hormonene i vekst og jeg ser tydelig at det kan være et par. De fire andre jages bort av den jeg tror er en hann. Den som muligens er en hunn dytter noe på den andre når den kommer nær Jeg ser tydelig at det er noe på gang så jeg begynner å tenke på å la disse to gå igjen i karet ved ent kur om onsdag. De andre fire får ikke spist så mye de jages bort så disse havner i 540 karet på onsdag.
528 karet er nå tømt filter åpnet og klar for rengjøring og oppsett på nytt.
I ettermiddag starter jeg 7 og siste kur. Discusen bråker en del seg i mellom, og den som er mest aktiv får fyken av det jeg tror er den største hunnen. Derfor blir alle i morgen ettermiddag flyttet til det ventende 540 karet. Da vil det bli etablering av ny rangordning så får vi etter hvert se hva som skjer.
Dermed blir det rengjøring av kar og oppsett av filer vaskerommet i håp om at det kommer flere VF Discus i løpe av høsten. Salg av årets fanget VF Discus har sesong 17/18 i oktober og varer helt til mai neste år. I samme tidsrom er det også regntid i Amazonas og når vannstanden har stabilisert seg for em tid søker Discus par ut i de oversvømte områdene for å leke. Det er mange parametere som skal stemme før VF Discus vil leke bl.a virker høy og lavtrykk inn, månens posisjon og syklus. Vannverdiene er et kapitel for seg pH, DH, kH, vanntemperatur og en parameter som gir et bilde på oksydasjon og reduksjonstallet. Det er begrepet DEDOX og måles i mV.
Osmose behandling av vannet er også av stor betydning for få ned ledningsevnen og måles i mikroSimens. En verdi på 35-60 ville være ideell for denne varianten av S. haraldi. REDOX tallet bør ligge rundt 280 mV. Om det varierer mye kan det tyde på ubalanse i vannverdiene og dette reguleres ved vannskifte i fra tanker eller akvarier hvor vannet er tilpasset riktige vannverdier og temp, helst med humus filtrering. Humus rikt vann elsker alle tre discus artene og er et must for alle grønne og heckel discus varianter.
bjornik
Det er begrepet DEDOX og måles i mV. .


Skal være REDOX
I går blr kuren avsluttet og discusene flyttet til sitt nye hjem et 540 kar med pH 6,3 , ledningsevne 54 mikro Simens og et REDOX tall på 201 mV. kH og DH er ca 0 og mindre en 0,5. Vann er humusrikt ved torv i filteret. Selve flyttingen gikk greit og fiskene kruser rundt i akvariet for å gjøre seg kjent.
Helt fra første stund har den jeg har kaldt Sjefen markert seg som den dominerende i karet. Rang ordningen har ennå ikke satt seg helt men sjefen driver å dytte og jager litt rolig på de fleste som kommer han nær. Jeg har tidligere etter kalium kuren opplevd pardanning 1 - 2 uker etter avsluttet kur.
Vedlagt bilde av Sjefen
Discusene kruser nå rundt i karet små krangler litt og to av den ser ut til å være i innledningsfasen til pardanning. Vanskelig å si hva som skjer det virker å være svake kontakter, men de er begge blitt tilhenger av å så å tygg på røttene. Hver for seg eller i nærheten av hverandre. Det er også to andre hunner som prøver å blande seg inn. Så sjefen som er en hann har mange å velge mellom. Tiden får vise om det skjer noe.
Jeg er nå i gang med å rengjøre og sette opp igjen akvariene i karantenerommet med håp om flere VF Discus i løpe av høsten.
Håpet er igjen å få se pardanning hos Heckel Discus med mulig lek og unger.
Tørketiden begynner snart i Amazona. Som en følge av dette starter fangst sesongen 2017/18 i løpe av noen uker. Snart begynner det å komme VF Discus på markede og da håper jeg å kunne få fatt i Heckel eller grønn Tefe Discus, men fine Royal Blue varianter er også av stor interesse. Det er best å kjøpe VF Discus som er mellom 10 - 14 cm, de er som oftest maks 1 - 2 år gamle og er mulig og for opp til større størrelser og få lek av. Mega VF Discus 15 - 20 cm er det vanskelig å anslå eksakt alder på og kan være uproduktive og inngå i en pensjonistrolle. Et par av de jeg kjøpt er litt større enn 15 cm de er stort sett i bakgrunnen i akvariet og har ikke den livlighet som de 4 andre har. Dem lå på 11 - 13 cm da jeg fikk dem den største er nå ca 15 cm og den jeg benevner som Sjefen. De tre andre er meget livlige spiser og krangler og vokser. En av dem tror jeg er en hunn og hun begynner å yppe seg mot Sjefen og han svarer på en måte som viser meg at her er det mulighet for et par. Det er en fyrrig liten dame som krangler og vinner som oftest overfor det jeg tror er en hann ca 13 cm. Hun spiser mye og vokser også så hun er nå ca 13 cm. Den minst som var 11 cm spiser godt. Hun var så spinkel og tufset så jeg var redd for å miste henne, men nå er hun hele tiden i nærheten av forings stedene og spiser, blir jaget bort men er raskt tilbake for forsete spisingen. Livsgnisten er virkelig tent hos henne og enkelt ganger prøver hun å ta igjen overfor de som jager henne.
Så langt ser det ut til at jeg er kvitt gjellemarken på Discusene jeg kjøpte. Jeg tror de har gått en tid hos leverandør og blitt eksponert av gjellemark i lengere tid. Derfor er det en fordel å få fatt i VF Discus så raskt som mulig etter de er fanget så fiskene belastes mindre grad. Gjellemark kuren vil jeg anbefale å kjøre på all ny Discus så man slipper dette svineriet i akvariene.
Her er alle 6 i sitt nye kar hvor vannet humusfarget og surt. Øverst i midten er sjefen til høyre for han men meget hissig og jagende dame som holder de andre unna sitt området. Stort sett der maten har samlet seg på bunnen. Hun er meget pen med kraftig sort bånd som følger kanten på ryggfinnen, hale finnen og gattfinnen Det er ikke så ofte å se dette hos en S. haraldi variant. Denne gl7pende appetitten så jeg også den først tiden has sjefen og so, en følge av dette vokste han kraftig. Nå ser det ut til å være den hissige damens tur. Jeg ser det er antydninger til noe kontakt mellom henne og sjefen, men hun er for opptatt med å spise og jage at det skjer noe pardanning. resten virker daffe i så henseende. De trives godt i det humusrike vannet.
Tilfeldig bekjentskap
© Unn K.
Reklame for plussmedlemskap