2 oppdrett i 2013

Ironimo: Tett beplantet 50 liter med 10 pygmeus og 5 smykketetra 2 hunner og 3 hanner. Yngel dukket etter litt nedskjæring av planteveksten. lav ph og gyllent vann.
Lachris: Har hatt en stim med 10 Nannostomus marginatus VF i et 128l sammen med Apistogramma bitaeniata og noen Otocinclus. Etter at jeg flyttet alle disse over i et nytt kar har det dukket opp en fullt utvokst yngel som nå er plassert sammen med foreldreflokken og jeg ser minst en til (litt mindre) blant flyteplantene i det forrige karet. Skal prøve litt mer fokusert på å få drettet litt fler av disse etter hvert. PH ca 6.5, Temp ca 25-28, GH/KH=0.