8 oppdrett i 2016

Per Sigve Larsen: Som i fjor.
Roy Fredrik Pedersen: Har en god gruppe med røde wagtail platy. Går i en 191 liter. Hunnene slipper yngel med jevne mellomrom. Yngelen blir tatt ut og vokser opp i et annet akvarium.
AKF: er vel vanskeligere å ikke få yngel på de.
Trond V: Går av seg selv. Mye gjemmesteder, mye yngel vokser opp av seg selv.
Frank Holthe: enkel, sett hunnen i fødeakvarium, flytt de levende ungene til oppdrettskar så de ikke blir spist
Andrè Nyborg: Går av seg selv.
Hannesu: Gikk av seg selv.
akvafreak: Som levendefødende.