Caridina cf. babaulti var. ´green´ (Grønn Reke)


© Kai A. Quante
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
Engelsk:
  • Green Shrimp
Latinsk navn Caridina cf. babaulti var. ´green´
Orden/Familie Orden: Wikipedia
Caridina cf. babaulti er en liten ferskvannsreke som ofte er kraftig grønn i fargen. Arten har et temmelig langt rostrum (hode) og en rygglinje som ikke forandrer seg med alder. Caridina cf. babaulti er mer langstrakt enn lignende arter. Fargen varierer endel mellom rødbrunt, oransje og grønnt. Reker med kraftig grønnfarge er som regel mest ettertraktet

Akvariet for arten bør være kraftig beplantet og ha bra med gjemmeplasser.Den krever hardt, alkalisk vann for å greie seg bra i lengden. Den spiser planterester, alger og er svært glad i mygglarver. For å trives bør denne fredelige arten holdes i større grupper og gjerne med små fredelige fisk. Denne arten tilhører familien av "Dvergreker" og disse er flokkdyr som ikke trives aleine. Det anbefales en flokk på minst 10 reker.

Caridina cf. babaulti praktiserer den spesialiserte modusen for formering. På tross av dette er yngelen svært liten og saktevoksende. Hunnen bærer omtrent 60 egg. For at de små rekebarna skal finne nok å spise bør akvariet være veletablert med et godt lag slam og ditrius. Avl regnes som vanskelig.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Caridina
Caridina er en stor gruppe med sine 120 arter. Noen av disse artene er svært karakteristiske, mens andre er svært vanskelige for lekfolk å artsbestemme. Det finnes to moduser av formering hos Caridina. C. japonica og C. serratirostris formerer seg på den primitive måten med et enormt antall små larver som lever et planktonisk liv i havet de første ukene. Å drette reker med denne primitive formeringsmodusen har vist seg å være svært krevende i akvarium. Det har dog lykkes med C. japonica av amatører. C. serrata og endel andre små Caridina praktiserer den spesialiserte formeringsmodusen. Hunnene bærer 20-30 egg i 28-33 dager. De er da fullt utviklede reker uten spesielle behov for salt eller planktonisk føde. Akvariet for Caridina artene trenger ikke være større enn 10liter. Det er viktig at det ikke finnes filterinnsug som rekene kan forsvinne inn i. Bunnfilter eller diverse svampfilter er derfor ideellt. Caridina artene bør holdes i kolonier på flere individer. Da blir de mindre sky. I matveien er de svært enkle. De lever av alger og rester etter alle typer fiskemat. De spiser til tider også det fiskene allerede har fordøyd og bidrar dermed til hygieniske forhold i akvariet. I et artsakvarium for reker bør det være kraftig belysning for økt algevekst. På grunn av sin lille størrelse kan Caridina lett bli offer for glupske fisk, men det er overraskende å se hvor flinke de er til å unnvike farer.
Maks. størrelse 4 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Kjønnsforskjell Hunnen blir noe lengre, 40mm. og er noe mer massiv. Hannen blir 30mm og er mer langstrakt. Hunnen er mer fargerik og bærer ofte på synlige egg.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Alger, tablettfór, flakfór, mygglarver og alt av rester etter fisk.
Oppdrett
Minimum størrelse liter på akvariet 20 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 111)
Temperatur 20° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7 - 8
Hardhetsgrad på vann (GH) 8 - 20
Sist endret 09.11.10 kl 13:45 av Ivar Berge
111 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne dyret
Caridina cf. babaulti var. ´green´ (Grønn Reke) er den 25. mest populære dyret i norske akvarier

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av dette dyret

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om dyret)

Andre har dyret sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Haakon Haagensen
Reklame for plussmedlemskap