Oppdrett av Neritina sp. (Tigersnegle)


Neritinas legger ofte egg som ikke klekker i akvariet. (I naturen klekker eggene i brakkvann. Larvene er til å begynne med frittsvømmende og oppholder seg i inntil et år i brakk- eller saltvann. De små sneglene migrerer deretter til ferskvann igjen. Oppdrett er ikke registrert.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2013

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2013

Sander Nørholm: Legger egg, Lett og yngle på Les mer