Oppdrett av Macrobrachium lanchesteri (Glassreke)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2007

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2007

Sverddragen: Hadde en del reker i et 50 liters akvarie, gikk en stund og såg egg under magen på noen av rekene. Disse bare ynglet og ynglet. Solgte rekene etterhvert. Les mer