Oppdrett av Clea helena (Asiatisk jegersnegle)


Hunnene legger ett egg av gangen. Eggene klekkes etter omtrent 30 dager. De små sneglebarna er rundt 1mm store. Etter et par uker kan man lett gjenkjenne fargene og formen som de voksne sneglene har. De nyklekkede snegleynglene flyter ofte på overflaten.

158 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2019

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2019

Buskiz: Kommer hele tiden nye Les mer