Astacus astacus (Europeisk ferskvannskreps)


© Vegar Haugerud
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
  • Astacus fluviatilis
  • Edelkreps
  • noble crayfish
  • broad-fingered crayfish
Engelsk:
  • European crayfish
  Bilder (1 stk)

Latinsk navn Astacus astacus (Fabricius, 1775)
Orden/Familie Orden: Decapoda
Astacidae (Edelkreps og signalkreps) Wikipedia
ULOVLIG I NORSKE AKVARIER


Norge er til nå det eneste gjenværende landet i Europa som har en levedyktig bestand av Edelkreps.

Edelkrepsen finnes i en rekke elver og vann, spesielt på Østlandet. Den er satt ut i en del vann i andre områder, men de fleste tilfellene av utsetting av denne har ikke hatt suksess.
Krepsen sliter fort dersom pH er lavere enn 6, og krever temmelig varme og lune sommere. Det norske vannklimaet er med andre ord tildels upassende i store deler av landet ;)

For at krepsen skal ha ett noenlunde godt liv i akvariet, trenger den stor plass, og mange gjemmesteder.
Arten er natt aktiv, og vil fort være svært sky på dagtid. Ha gjerne soner i karet som er mørkere enn andre, ved hjelp av flyteplanter etc som skygger for lyset.
På tross av ett heller robust sett med klør, er krepsen sjelden til fare for fisk. Den er rett å slett for treg til å ta de fleste fisk!
Men døde fisk, det går ned på høykant.

Arten er relativt aggressiv ovenfor artsfrender, spesielt yngre individer. Det å drette disse er derfor mer eller mindre umulig, og en bør av hensyn til artens videre framtid derfor kun ta han-kreps til akvariet.
Maks. størrelse 16 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Kjønnsforskjell Hun er noe mindre
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Spiser for det meste rekebiter, fiskebiter, insekter\ larver fra disse, og noe planter. Kan gjerne fôres med rekemix
Oppdrett Arten kjønnsmodnest temmelig seint, først ved 3-4 årsalderen. Etter at krepsene har lekt, bæres eggene slik reker gjør, i en periode. I naturen slippes de klekkede eggene i Mai, m... Les mer
Minimum størrelse liter på akvariet 200 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 267)
Temperatur 10° C - 25° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 8
Hardhetsgrad på vann (GH) 5 - 20
Sist endret 05.09.14 kl 22:34 av Admin
267 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne dyret
Astacus astacus (Europeisk ferskvannskreps) er den 44. mest populære dyret i norske akvarier

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av dette dyret

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om dyret)

Andre har dyret sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Bjarne Sætrang
Reklame for plussmedlemskap