Følgende arter er registrert i samme akvarium som Celetaia persculpta (Blå turbosnegle)

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Celetaia persculpta (Blå turbosnegle) er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Janne Ekström