Oppdrett av Limnopilos naiyanetri (Microkrabbe)


Har blitt drettet i akvarium.

Tilfeldig bekjentskap
© Erlend D Bertelsen