Oppdrett av Platydoras hancockii (Knurremalle, Hancocks knurremalle)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.