Periophthalmus barbarus (Slamkryper)


© Irene Nyrud
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
Engelsk:
  • Atlantic mudskipper
  Video (1 stk)
Latinsk navn Periophthalmus barbarus (Linnaeus, 1766)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Gobiidae (Gobier) Wikipedia
Arten krever brakkvann og en landdel å tilbringe tiden sin på samt tett dekkglass for å få opp luftfuktigheten. Lav vannstand er å anbefale da det gjør det lettere å gi dem landområder, og det gjør det lett å skifte 100% vann hver uke. Da er det bare varmekolbe som trengs i akvariet. evt ev liten pumpe for å gi noe beveglese i vannet. De søpler så mye med maten at det skal særdeles stort filtervolum til får å holde Nitritt/Nitrat på akseptable nive. Derav anbefalingen om 100% vannbytter. Det er bunnareal som gjelder, så velg gjerne dype akvarier, høyden på akvaiet er uvesentlig.
Dette er rolige slamkrypere som ikke er spesielt kranglevorne eller territrorielle når de har nok plass på land. Fiskene tilbringer det meste av tiden på land i korrekt oppsatte akvarier.

Ypperlig fisk for paludariums med brakkvannsdel

I sommer halvåret vil den dedikerte eier hente slam til dem i sjø/elvemunninger for virkelig å få frem naturlig adferd. Når de slutter å romstere i slammet er det ikke mer mat å finne og slammet kan byttes ut. (slammet holde på plass ved å feks silikonere fast en glass-list på 5cm.
Det kan lukte litt når slammet fjernes, så mulighet for gjennomlufting er lurt. I vnterhalvåret er fin rådesand helt ok selv om de da ikke bryr seg med å grave og ominnrede akvariet. Korallsand er også fin å bruke i omårder med mykt kranvann.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Periophthalmus
Artene i denne slekten er amfibiske fisker som tilbringer like mye tid over som under vann. Disse artene lever hovedsakelig i brakkvannsområder nær elveutløp (estuarier) og i mangroveskoger. Det er derfor essensielt at disse artene da tilbys et vann som er en blanding av sjøvann og ferskvann. I naturen spiser de smådyr, som f.eks. krepsdyr, mark og insekter. De fanger det meste av føden på land, og bør derfor også fôres over vann i akvariet. Ulike typer av frossenfôr og levendefôr bør være hovedføden i akvariet til disse fiskene. Disse artene lever i naturen der ferskvann og saltvann møtes og blandes. Artene bør i akvariet da ha en saltholdighet på 1,0 til 1,5 %. En god måte å få dette til på er å bruke havsalt beregnet for saltvannsakvarier; 10-15 gram pr. liter vann (dette er ca 1 spiseskje pr. liter, eller omtrent 1 dl pr. 20 liter).
Maks. størrelse 15 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hannen har stor, flott ryggfinne som han spriker med for å vise seg
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Frossen- og levendefôr. Muslinger, snegler, reker, krepsehaler, diskusfor, meitemark, melormer, sirisser, biller, småkrabber, børstemark Mates i skål på land, fiskene tar med seg munnfuller ut i vannet for å spise
Oppdrett Ikke mulig i fangenskap. De graver dype (1-1,5+m og lange U-forma huler i bunn der egg og yngel passes i et yngelkammer.
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 100 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 132)
Temperatur 25° C - 30° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 7.8 - 8.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 10 - 40
Sist endret 03.05.14 kl 00:01 av Anne Marie Bryn-jensen
132 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Mona Opland
Reklame for plussmedlemskap