Oppdrett av Periophthalmus barbarus (Slamkryper)


Ikke mulig i fangenskap.
De graver dype (1-1,5+m og lange U-forma huler i bunn der egg og yngel passes i et yngelkammer.