Oppdrett av Zoogoneticus tequila


Drektige hunner kaster unger etter ca. 60 dager. Opptil 15 yngel pr. kull. 10-12mm lange. Kjønnsmodne etter ca. 3 måneder.

4 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2012

Vis oppdrett pr år:
2012 2009 2007
  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Alexander Severinsen
Reklame for plussmedlemskap