Oppdrett av Nannostomus eques (Pennefisk, Skråsvømmer)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2011 og 2014

Vis oppdrett pr år:
2014 2011
  Kommentarer
Ingen kommentarer.