Oppdrett av Oligancistrus sp. L016


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2006

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2006

Rose U: Har noen voksne fisk, og yngelen bare dukker opp uten at jeg ar gjort noe fra eller til. Les mer