Oppdrett av Hypancistrus sp. L066


Eggene legges i trange huler, hvor de voktes av hannen. Kondisjonert fisk er ganske lett å få i lek dersom de får riktige huler, rent, velfiltrert vann, god vannbevegelse og høyere temperatur. Å senke konduktivitet og pH noe kan også ha utslagsgivende effekt.

37 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2018

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2018

Steffen Hoffgård: Egg etter 50% vannbytte, eggene klekket selv i hule og ble foret opp i karet sammen med foreldre.

Ph 6.5, temp 28. Les mer