Oppdrett av Peckoltia sp. L076


Hanne er territoriale og vakter over sin "hule". I akvariet er dette en en hule, gjerne av stein / keramikk. Størrelsen på hula er ofte ca 1,5x lengden på fisken, høyden lik fiske høyden + halve ryggfinnen oppslått og bredden lik bredden på hannfisken + halve pektoralfinne. Det er viktig at hula ikke er for stor slik at hannen klarer å holde hunnen i hula.

8 oppdrett av denne arten registrert mellom 2013 og 2016

Vis oppdrett pr år:
2016 2015 2014 2013
  Kommentarer
Ingen kommentarer.