Oppdrett av Hypancistrus sp. L333


Enkelt oppdrett. Hannen passer på egg i en hule, og disse er frittsvømmende etter ca 14 dager. Nøytral PH, bløtt vann og temperatur rundt 30 grader.

44 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2019

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2019

Steven Jansen: Samme som tidligere Les mer