Oppdrett av Hypancistrus sp. L236


L236 avles ved å følge samme oppskrift som for f.eks. Hypancistrus zebra. Dersom fiskene er i god kondisjon, vil de ofte være relativt enkle å oppdrette dersom man tar hensyn til noen få vesentlige faktorer. Hanner skal ha en velegnet hule med innvendige mål som passer hans størrelse. Skiferhuler fungerer utmerket. Vannet skal være relativt varmt, øvrige vannverdier spiller en mindre vesentlig rolle. Vannet skal være velfiltrert og oksygenrikt, og en vannbevegelse som er kraftigere enn det man bruker i et normalt selskapsakvarium er å foretrekke. Videre er det viktig at vannkvaliteten er god, regelmessige vannbytter er derfor viktig. Eggene voktes av hannen alene i hulen, og yngelen må klare seg selv når de er fritsvømmende.

11 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008
  Kommentarer
Ingen kommentarer.