Oppdrett av Hypancistrus sp. L270


Krever god foring, akkurat passe lekshuler, god vannkvalitet og god sirkulasjon. Når fiskene først har kommet i "avlsmodus" produserer de jevnlig.

24 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.