Oppdrett av Eretmodus cyanostictus (Hestenese)


Det er en bi-parantal munnruger, noe som betyr at begge tar del i rugingen av yngelen. Først hunnen (8-13 dager), og så hannen (9-15 dager). Yngelen kan være vanskelig å fôre opp, og er veldig følsom. Temperaturdropp kan trigge lek.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2011 og 2012

Vis oppdrett pr år:
2012 2011
  Kommentarer
Ingen kommentarer.