Oppdrett av Oligancistrus cf. punctatissimus (L30)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2013 og 2013

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2013

Ole Paulsen: Hule i keramikk. Sideinngang. Varmt vann Les mer
Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Rita Aspevik