Oppdrett av Danio margaritatus (Stjernedanio)


Lite info om dette, siden denne arten er nyoppdaget. Rapporter om at det lekes over javamose, og at det er relativt lite klekking i akvariet, foreligger

Arten legger egg i naturlige planter som javamose, eller kunstig media som ullmopper. Leksklare hunner har en mørk flekk ved kloakkåpningen og drettere har brukt dette tegnet aktivt for å plukke ut hunner for kontrollert egglegging.
Leken skjer verd at hannen poserer ved siden av hunnen der eggene skal legges. Hunnen skyves inn i eggleggingsstedet og egg og sperm blir frigjort.

Hver enkelt fisk legger ca 30 egg pr egglegging, og disse tar tre til fire dager å klekke ved 24,4 grader, og er frittsvømmende etter fire dager. Fisken spiser kultiverte mikroorganismer og vokser raskt, og får foreldrenes farger etter ca 12 uker.

Voksen fisk ser ikke ut til å ta yngel.

38 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2021

Vis oppdrett pr år:
2021 2019 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  Kommentarer
Ingen kommentarer.