Følgende arter er registrert i samme akvarium som Ancistrus sp. L421

Vi understreker at dette ikke er en anbefaling av arter som går sammen med denne arten, men kun informasjon om at det finnes brukerakvarier der Ancistrus sp. L421 er registrert sammen med disse artene. Denne listen tar også kun med arter som er registrert mer enn en gang i akvarium sammen med denne.
Tilfeldig bekjentskap
© Richard Dybdahl
Reklame for plussmedlemskap