Apistogramma sp. ´Nadelstreifen´


© Sigmund Hansen
Vanskelighetsgrad
Ganske lett
  Bilder (5 stk)

Latinsk navn Apistogramma sp. ´Nadelstreifen´
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Informasjon som gjelder alle arter i genus Apistogramma
Apistogramma-artene er dvergciklider som alle hører hjemme i Sør-Amerika. Apistogramma er jordspisere og derfor avhengig av finkornet sand i akvariet. Ap. Forekommer i hovedsak i elvesystemene Orinoco og Amazonas og kan deles i elv (riverine), bekk (creek) og uspesialisert gruppe. Elve-typen (inkl. A. meinkeni og A. uaupesi) kan ha en ustrukturert biotop med strøm/sterk strøm og lommer/groper med rolig vann og sand, alternativt sprekker i steinformasjoner. Bekke-typen (distinkt han/hunn forskjell i form og farve, inkl. A. macmasteri-gruppen) har en strukturert biotop med sandbunn, drivved og blader i rolig flytende eller ganske stillestående bekker. Uspesialisert Ap. (han/hunn forskjellig størrelse, men bare lite variasjon i farve) finnes i varierende type biotoper. Ap. er ikke kjent etablert i større elver men holder seg til de mindre tilførselselver/bekker med begrenset vanndybde på et par m helt ned til bare få cm. Ap. trives best med helt mykt vann med ph rundt 5,5 og temp. 24-27°C men kan tilvennes andre vannkvaliteter. Lite tolerant for temp. over 30°C. Ved oppdrett er temp viktig for fordeling av hanner og hunner i kullet. Høyere temp gir flere hanner. Likevekt rundt 26°C, høyest overlevelse mellom 24-27°C. Ap. ser ut til å like seg i kolonier med samme art, dog ofte med tetra og andre arter i nærheten.
Maks. størrelse -
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunnen farget gul i leksdrakt og med egg/yngel. Mindre enn hannen. Hunnens bukfinner har sorte finnestråler foran. Hannens ryggfinne har lengre finnestråler bak.
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Oppdrett La egg i kokosnøtthule og under rot. Sand. Tett beplantet, gjerne masse flyteplanter og javamose. Yngelen er svært liten og må ha enten infusorier, JBL flytende for beregnet for s... Les mer
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 54 liter
Temperatur 25° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 4.5 - 6.5
Hardhetsgrad på vann (GH) Minimum
Sist endret 28.12.11 kl 18:38 av Sigmund - ex 530

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Rita Aspevik
Reklame for plussmedlemskap