Apistogramma ortegai


© LOFFA 2014
Vanskelighetsgrad
Middels
  Andre navn
  • Apistogramma sp. papagei
  • A-number: 91
  Bilder (4 stk)

Latinsk navn Apistogramma ortegai (Britzke, Oliveira & Kullander, 2014)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Lenke til vitenskapelig beskrivelse http://www.mapress.com/zootaxa/2014/f/zt...
Lever i Rio Ampiyacu-drainage, Peru.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Apistogramma
Apistogramma-artene er dvergciklider som alle hører hjemme i Sør-Amerika. Apistogramma er jordspisere og derfor avhengig av finkornet sand i akvariet. Ap. Forekommer i hovedsak i elvesystemene Orinoco og Amazonas og kan deles i elv (riverine), bekk (creek) og uspesialisert gruppe. Elve-typen (inkl. A. meinkeni og A. uaupesi) kan ha en ustrukturert biotop med strøm/sterk strøm og lommer/groper med rolig vann og sand, alternativt sprekker i steinformasjoner. Bekke-typen (distinkt han/hunn forskjell i form og farve, inkl. A. macmasteri-gruppen) har en strukturert biotop med sandbunn, drivved og blader i rolig flytende eller ganske stillestående bekker. Uspesialisert Ap. (han/hunn forskjellig størrelse, men bare lite variasjon i farve) finnes i varierende type biotoper. Ap. er ikke kjent etablert i større elver men holder seg til de mindre tilførselselver/bekker med begrenset vanndybde på et par m helt ned til bare få cm. Ap. trives best med helt mykt vann med ph rundt 5,5 og temp. 24-27°C men kan tilvennes andre vannkvaliteter. Lite tolerant for temp. over 30°C. Ved oppdrett er temp viktig for fordeling av hanner og hunner i kullet. Høyere temp gir flere hanner. Likevekt rundt 26°C, høyest overlevelse mellom 24-27°C. Ap. ser ut til å like seg i kolonier med samme art, dog ofte med tetra og andre arter i nærheten.
Maks. størrelse 8 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hannene er blå i bunnfargene og større enn huene. Huene blir gule med sorte markeringer når de er klar for å leke. Huene beholder gulfargen under yngel pleien
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 85 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 70)
Temperatur 25° C - 27° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 5 - 7
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 10
Sist endret 24.10.14 kl 13:53 av LOFFA
70 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Bjarne Sætrang