Australoheros sp. ´red ceibal´


© Hanne Utne
Vanskelighetsgrad
Ukjent
  Andre navn
Engelsk:
  • Red Ceibal cichlid
  Bilder (4 stk)

Latinsk navn Australoheros sp. ´red ceibal´
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Red Ceibal Cichlid
Vanlig navn: Red Ceibal Cichlid

Opprinnelse: Arroyo Ceibal-elven i Brasil

Kosthold: Flakfor, Ciklide Pellets, mygglarver, Mysis ,Reker

Størrelse: Opptil 14 cm

Vannforhold: pH 6,8 til 7,4.

Temperatur: 23 - 25 grader celsius

Sexing: Kvinner er vanligvis noen få inches mindre enn mannlige
Maks. størrelse 14 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell
Fòr og fòring
Oppdrett En kjølig vannforandring kan stimulere paret til å gyte. Egg blir lagt i stein eller røtter, og par vil beskytte eggene. Fôres med Frosne Baby Brine Reker
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 325)
Temperatur
Surhetsgrad på vannet (PH) Maksimalt 7
Hardhetsgrad på vann (GH)
Sist endret 10.01.19 kl 02:06 av RRA
325 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Erlend D Bertelsen