Sewellia sp. ´SEW03´


© Lene Jødahl
Vanskelighetsgrad
Ganske lett
  Bilder (4 stk)

Latinsk navn Sewellia sp. ´SEW03´
Orden/Familie Orden: Cypriniformes (Karpefisker)
Balitoridae Wikipedia
Artens naturlige leveområder er i hurtigstrømmende elver og bekker, fosser og stryk.

Holdes i akvarier som er innredet med mye steiner som danner gode gjemmesteder og skjul. Bruk gjerne røtter men unngå nye da de inneholder stoffer som farger vannet og hemmer veksten av alger og microorganismer. Karet kan gjerne stå i litt sollys da det dannes gunstige alger og biofilm som arten vil beite på. Dagaktiv fisk.

God sirkulasjon og vannbevegelse, klart vann. Høyt oksygennivå i vannet er viktig. Ekstra god filtrering og gode, rutinemessige delvannsbytter. Arten må ikke settes inn i nyoppsatte kar, det beste er ett godt innkjørt akvarium med algevekst på stein og andre overflater. Dekkglass er viktig da arten kan "klatre" på glasset og komme seg ut av karet.

I naturen lever arten i store grupper så kjøp 6 individer eller mer.

Andre passende arter i ett slikt oppsett er f.eks stimfisk fra hurtigstrømmende vann som Tanichthys, Danio, Devario og Rasbora. Gobi, Glyptothorax, Akysiog Hara sp.
Maks. størrelse 6 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Hunner er bredere i kroppen med ett bredt hode som omtrent ikke stikker ut foran brystfinnene, hannene er smalere i kroppen med et firkantet hode.
Fòr og fòring Omnivore (Altetende)
Naturlig diett består hovedsaklig av alger og microorganismer. Spirulina (pulver, flakfór, tabletter), grønnsaker, alger, frossenfór.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 75 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 600)
Temperatur 20° C - 24° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.5
Hardhetsgrad på vann (GH) 1 - 10
Sist endret 25.05.15 kl 13:53 av Rita A
600 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© ØrjanMc
Reklame for plussmedlemskap