Oppdrett av Hemichromis bimaculatus (Juvelciklide)


Fiskene er monogame.

Egg legges på en renset stein, og eggene klekker etter 2-3 dager. Egg voktes av en illsint hun, og reviret voktes av en ennå sintere han.
Når eggene klekker, flyttes yngelen til en grop. Fra nå av vokter også hannen yngel. Dem er frittsvømmende etter en liten uke.

Frittsvømmende yngel fores opp på nyklekket artemia\ avskallede artemiaegg.
Ikke fø opp all yngelen, 30-40 stykker er mer enn nok. Om det blir for mange, vil de bare ta livet av hverandre.

68 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2017

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2017

Erik Johannessen: Fremgangsmåte? Disse strør jo om seg med egg som en såmaskin. Prøver helst å unngå det siden de forvandles til drapsmaskiner. Les mer