Oppdrett av Hemichromis bimaculatus (Juvelciklide)


Fiskene er monogame.

Egg legges på en renset stein, og eggene klekker etter 2-3 dager. Egg voktes av en illsint hun, og reviret voktes av en ennå sintere han.
Når eggene klekker, flyttes yngelen til en grop. Fra nå av vokter også hannen yngel. Dem er frittsvømmende etter en liten uke.

Frittsvømmende yngel fores opp på nyklekket artemia\ avskallede artemiaegg.
Ikke fø opp all yngelen, 30-40 stykker er mer enn nok. Om det blir for mange, vil de bare ta livet av hverandre.

68 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2017

Vis oppdrett pr år:
2017 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.