Hemichromis elongatus (Juvelciklide)


© Jeff Rapps
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
Engelsk:
  • Banded jewel cichlid
  Bilder (2 stk)

Latinsk navn Hemichromis elongatus (Guichenot, 1858)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Meget aggressiv art, som bør holdes i rene artskar. Start med en gruppe, og la dem parre ut. Fjern de som ikke danner par.

Akvariet bør innredes med mye stein og røtter, og mye vannbevegelse.
Maks. størrelse 25 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Han er den del større enn hun
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Ciklidestiks, flakfor, levendefor, muslinger, mygglarver sorte\ hvite
Oppdrett Arten er en substratlegger. Begge foreldrene vokter egg\ yngel, og alt av fisk som kommer i nærheten vil bli jaget\ drept. Yngelen fores opp på artemia (nyklettet\ avskallet), o... Les mer
NAF Oppdrettsvalør SØLV
Minimum størrelse liter på akvariet 350 liter
Temperatur 23° C - 26° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6.5 - 7.6
Hardhetsgrad på vann (GH) Minimum
Sist endret 26.03.06 kl 20:42 av Frank Angell
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Tone Andreassen