Oppdrett av Hemichromis fasciatus (Juvelciklide)


Arten er en substratlegger. Begge foreldrene vokter egg\ yngel, og alt av fisk som kommer i nærheten vil bli jaget\ drept.

Yngelen fores opp på artemia (nyklettet\ avskallet), og vil tollereres av foreldrene til dem er ca 3cm. Etter dette er det game over om du ikke fjerner dem.

  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller
Reklame for plussmedlemskap