Oppdrett av Pseudotropheus perspicax


Meget leksvillig, starter allerede ved 4cm størrelse.

Pombo Reef and north-east part of Lake Malawi at the Tanzanian coast.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2012

Vis oppdrett pr år:
2012 2008
  Kommentarer
Ingen kommentarer.