Oppdrett av Mikrogeophagus altispinosus (Boliviansk sommerfuglciklide)


Danner par og leker åpent. Eggene legges på f.eks. en sten, en rot eller et blad. Hunnen vifter på eggene for å skape sirkulasjon rundt dem og tar seg av det nære vaktholdet, hannen passer territorie og holder mer avstand. Når eggene klekkes flyttes de som oftest rundt i groper i subtratet. Yngel voktes av begge foreldre.

21 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2016

Vis oppdrett pr år:
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.