Oppdrett av Mikrogeophagus altispinosus (Boliviansk sommerfuglciklide)


Danner par og leker åpent. Eggene legges på f.eks. en sten, en rot eller et blad. Hunnen vifter på eggene for å skape sirkulasjon rundt dem og tar seg av det nære vaktholdet, hannen passer territorie og holder mer avstand. Når eggene klekkes flyttes de som oftest rundt i groper i subtratet. Yngel voktes av begge foreldre.

21 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2016

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2016

Dykkerklokke: Yngelen er nå eksakt 3 mnd gamle. Av 60 yngel i utgangspunktet overlevde 20.
Jeg foret kun med tørrfor artemia, og burde nok ha brukt levendefor, microorm eller lignende, for å få bedre overlevelsesprosent og bedre vekst. Les mer