Oppdrett av Ivanacara adoketa


Arten leker såvel i huler som fremme. Begge deltar i yngelpleie. I. adoketa kan få opp mot 350 yngel i et kull, men det er vanskelig å finne et par som passer godt sammen. Det anbefales å holde han og hun hver for seg, og kun ha de sammen når hunnen er klar til lek.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2010

Vis oppdrett pr år:
2010 2008
  Kommentarer
Ingen kommentarer.