Oppdrett av Oreochromis mossambicus


Denne fisken formerer seg uansett forhold.

Under lek sirkler paret om hverandre nede i gropen / redet, hunnen legger 1-5 egg, hannen gyter sin sæd over dem og hunnen samler dem opp i munnen, og leken fortsetter. Det er observert at hannen gyter sin sæd direkte i munnen på hunnen etter at hun har samlet eggene opp. Hunnen legger normalt mellom 100 – 1.700 egg, alt etter hunnens størrelse og kondisjon. Etter leken / parringen blir hunnen jaget vekk av hannen. Det er hunnen alene som ruger eggene ut og passer ungene den første tiden til de kan klare seg selv, men hannen kan under leken samle noen egg opp, men det er aldri observert at han ruger dem ut til unger. Derimot spiser han dem etter en tid. Hunnen kan under rugingen godt innimellom ta føde til seg. Jeg har sett hvordan hunnen forsiktig fanget levende klare mygglarver.

17 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2015

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2015

Ellen Rødahl: Kjøpte en hunn og en hann som allerede var et lekspar.
Går mye av seg selv og yngler noe helt utrolig, når eggene er klekket og hun har hatt yngelen i munnen i ca. 5 dager plukker jeg opp yngelen og plasserer de i "rugekasse"
da de har en tendens til å overleve bedre her (hannen er veldig leken konstant og kan være innpåsliten).
Har de i rugekasse til hua har nye yngel i munnen og slipper da de "gamle" ut i karet mens de nye fiskes opp i kasse.

Hoa liker veldig godt å ligge under en rot for å få være i fred når hun har eggene i munnen. Les mer