Oppdrett av Oreochromis mossambicus


Denne fisken formerer seg uansett forhold.

Under lek sirkler paret om hverandre nede i gropen / redet, hunnen legger 1-5 egg, hannen gyter sin sæd over dem og hunnen samler dem opp i munnen, og leken fortsetter. Det er observert at hannen gyter sin sæd direkte i munnen på hunnen etter at hun har samlet eggene opp. Hunnen legger normalt mellom 100 – 1.700 egg, alt etter hunnens størrelse og kondisjon. Etter leken / parringen blir hunnen jaget vekk av hannen. Det er hunnen alene som ruger eggene ut og passer ungene den første tiden til de kan klare seg selv, men hannen kan under leken samle noen egg opp, men det er aldri observert at han ruger dem ut til unger. Derimot spiser han dem etter en tid. Hunnen kan under rugingen godt innimellom ta føde til seg. Jeg har sett hvordan hunnen forsiktig fanget levende klare mygglarver.

17 oppdrett av denne arten registrert mellom 2008 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008
  Kommentarer
Takkie
Takkie 0 Oreochromis Mossambicus
Ved lekstid får hannen veldig sterke farger (Lilla panne, svart kropp, røde finner).
Hannen graver en "LEKSGROP" i bunn av akvariet.
Hunnen er en munnruger, og vil slippe ut yngelga etter et par ukers tid :)

Hunnen kan ruge på fra 50-500 egg per kull !
Hver litt forsiktig med å mate hunnen, siden hun lett kan svelge eggene hvis hun ikke er erfaren nok.