Oppdrett av Pseudotropheus demasoni (Demasoniciklide)


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

28 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2016

Vis oppdrett pr år:
2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
  Kommentarer
Professor Holm
Professor Holm 0 Professor holm
munnruger
ligner veldig på arten<<mala wizebra>>
Fisk
Fisk 0 yngel
har økt temperaturen i vannet til 28-29 grader og laget meg til med god sirkulasjon på vannet der ut til att dei trives bra. Har no eneleg fått yngel