Oppdrett av Pseudotropheus lanisticola


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

3 oppdrett av denne arten registrert mellom 2010 og 2012

Vis oppdrett pr år:
2012 2011 2010
  Kommentarer
Ingen kommentarer.