Oppdrett av Pseudotropheus saulosi


Munnruger. Bærer yngelen i 15-20 døgn.
Kullene er ganske små, gjerne 15-20 yngel

34 oppdrett av denne arten registrert mellom 2006 og 2017

Vis oppdrett pr år:
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Kommentarer
Ingen kommentarer.