Oppdrett av Pseudotropheus tropheops tropheops


Ingen kjent framgangsmåte for oppdrett av denne arten. Kommenter gjerne om du har erfaring.

6 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2015

Vis oppdrett pr år:
2015 2014 2008 2007
  Kommentarer
Ingen kommentarer.