Oppdrett av Retroculus xinguensis


De leker ved å grave et par store groper i sanda, for så og legge mellom 150 og 200 egg. Disse ligger løst nederst i leksgropa.
Deretter sanker hunnen diverse trebiter, større gruskorn, og eventuelt bladverk, og legger dette over eggene. Hun flytter eggene mellom de to redene -en til to ganger om dagen, før de klekkes.

Har fått til lek i et 720 liters akvarium, med ph på 6,4 og en temperatur på 28 grader.

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2010 og 2010

Vis oppdrett pr år:
2010
  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Atle Rønning
Reklame for plussmedlemskap