Symphysodon discus (Heckel)


© Geir Kristiansen
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
Engelsk:
  • Red discus
Latinsk navn Symphysodon discus (Heckel, 1840)
Orden/Familie Orden: Perciformes (Piggfinnefisker)
Cichlidae (Ciklider) Wikipedia
Heckeldiscusen finner en i Amazonas nær munnen av Rio Negro, Rio Abaxis og nederste del av Rio Trombetas. Maksimumsgrensen for pH lik 6.2 gjelder hvis man skal få fisken i lek. Fisken kan fint holdes i pH rundt 6.7. Discusakvariet inneholder gjerne røtter og lite planter. Det skal sies at de fint kan holdes i et beplantet selskapsakvarie.

God biologisk filtrering som sørger for null nitrit samtidig at filteret ikke skaper for sterk strøm i karret da dette er fisk som vil slite i strøm på grunn av kropppsformen. Hypppige vannbytter med rundt 20-30 % annenhver dag er nødvendig for å holde nitratnivået nede.

Discus er en fisk som ikke er spesielt rask i matfatet og krever derfor at andre fisker i akvariet ikke er for pågående. Store maller og andre store chiclider kan bli et problem i discuskarret.

Når det gjelder minimumsstørrelsen på akvarie til discus så avhenger dette mye på hvordan akvariet er innredet og hvilke driftsrutiner som ligger bak.

Et 180 liters akvarie kan fint benyttes til oppvekstakvarie til en flokk ungdiscus. Dette karret kjøres da som et BB-kar, det vil si uten innredning. Vedlikeholdsmessig perfekt da det vil foregå intensiv fóring i dette karret. Et 180 liters akvarie kan også fint benyttes til et lekspar, men man er også avhengig av å kunne flytte de ut av dette karret for oppfóring av yngelen.

Har man en flokk på for eksempel 6 fullvoksne individer bør man gå opp i størrelse på et permanent kar til discusene. 325 liter vil fint kunne benyttes. Med denne vannmengden vil det være lettere å holde stabile vannverdier og det gir også større spillerom med tanke på at noe kan gå galt. Erfarne discusholdere klarer å holde discus i mindre kar enn det som oppgis her.

Den vanligste feilen som gjøres av ferske discuseiere er at de holder discus i for små kar og med for dårlig filtrering. Discus klarer seg fint i vannverdier utenfor optimalverdiene, men når det gjelder vannkvalitet så er det lite slingringsmonn.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Symphysodon
Symphysodon Symphysodon discus 1) Symphysodon discus discus (Heckel discus) 1840 2) Symphysodon discus willischwartzi 1981 Symphysodon aequifasciatus 1) Symphysodon aequifasciatus aequifasciatus 1903 Grønn 2) Symphysodon aequifasciatus axelrodi 1960 Brun 3) Symphysodon aequifasciatus Schultz 1960 Blå
Maks. størrelse 20 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Ja
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Meget vanskellig å skille kjønnene utenfor lekssituasjon.
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Oksehjerte, Kalkunhjerte, Kompostmark, Granulatfor, Artemia, Mygglarver osv.
Oppdrett
NAF Oppdrettsvalør GULL
Minimum størrelse liter på akvariet 180 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 490)
Temperatur 26° C - 30° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 4.2 - 6.2
Hardhetsgrad på vann (GH) 0 - 1
Sist endret 07.08.07 kl 12:41 av Admin
490 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Andre har fisken sammen med
Tilfeldig bekjentskap
© Torfinn Nesvåg
Reklame for plussmedlemskap