Auriglobus modestus


© Odd Meyer Løgevik
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
  • Golden Puffer, Avocado Puffer
  • Chonerhinos modestus
  • Tetraodon modestus
  • Chonerhinus modestus
Engelsk:
  • Bronze Puffer
  Bilder (3 stk)

Latinsk navn Auriglobus modestus (Bleeker, 1851)
Orden/Familie Orden: Tetraodontiformes (Fastkjevete fisker)
Tetraodontidae (Kulefisker) Wikipedia
Akvariet innredes med et tykt lag fint bunnsubstrat som fisken kan grave seg ned i. Mye gjemmesteder, huler og skjul ved hjelp av røtter og steiner. Beplanting med kraftige planter. Livlig og aggressiv rovfisk. Vil spise mindre fisk og kunne skade større fisker. God filtrering og gode, rutinemessige delvannsbytter.

Bør ha tilstrekkelig med plasser den kan stikke seg unna å hvile. Beplant deler av karet tett.
Som de fleste andre kulefisker, er denne meget aggressiv, og bør kun holdes i artskar

Lever i naturen i store elver, og foretrekker visstnok temmelig hurtigstrømmende vann.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Auriglobus
Slekten Auriglobus består hittil av fem kulefiskarter som lever i ferskvann i Sørøst-Asia. Bare én av disse artene (A. modestus) er vanlig i handelen. Den mest påfallende forskjellen fra andre kulefiskslekter er at kroppen er ganske sammentrykt fra siden, og huden er uvanlig metall-skimrende. VIKTIG INFO: 1) De har "hud" i stedet for skjell, og er derfor spesielt sårbare overfor ammoniakk, nitritt og nitrat, samt kobber. God filtrering og store nok vannbytter ofte nok er viktig. Vær varsom mht. medisinering med kobberholdige medisiner. 2) De kan blåse seg opp. Unngå å framprovosere dette, og pass spesielt på at de ikke blåser seg opp i luft, som er potensielt farlig for fisken. Om den skal fanges: Led den inn i en kopp e.l. i stedet for håv. 3) De er giftige. Sørg for at barn og husdyr ikke får tak i dem. 4) De har sterke tannplater, og trenger mye tilskudd av hard kost for å slite ned tennene. Overgrodde tenner er et stort problem innenfor akkurat denne slekten, og medfører problemer med å innta føde. 5) De har ofte innvollsorm, og det kan være lurt å behandle forbyggende mot dette.
Maks. størrelse 13 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Man kan ikke se forskjell.
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Frossen- og levendefôr. Reker. Røde mygglarver. Denne arten bør få snegler daglig pga rask tannvekst.
Oppdrett Ikke registrert
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 100 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 190)
Temperatur 23° C - 28° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6 - 7.8
Hardhetsgrad på vann (GH) 5 - 15
Sist endret 01.08.22 kl 11:11 av Kuledrøm
190 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken

Fant du hjelp eller god informasjon?

Vil du vurdere å støtte drifta av Akvaforum?

Vipps #605339 eller bli plussmedlem og slipp reklame!
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap