Pao palembangensis (Palembang Kulefisk)


© Erlend D.Bertelsen
Vanlig
Vanskelighetsgrad
Ganske vanskelig
  Andre navn
  • Tetraodon palembangensis
  • Tetraodon pinguis
  • Monotrete palembangensis
  • Dragon Puffer
  • Humpback Puffer
  • Black River Puffer
Engelsk:
  • Palembang Puffer
  • Humpback Puffer
  • Dragon puffer
  Bilder (4 stk)

  Video (1 stk)
Latinsk navn Pao palembangensis (Bleeker, 1852)
Orden/Familie Orden: Tetraodontiformes (Fastkjevete fisker)
Tetraodontidae (Kulefisker) Wikipedia
Pao palembangensis er en kulefiskart som fins i ferskvannselver, -bekker og -innsjøer i Sørøst-Asia (Thailand, Laos, Malaysia, Indonesia). Den blir inntil ca. 20 cm lang.

P. palembangensis er en inaktiv art som for det meste ligger i skjul på bunnen og venter på at noe spiselig skal komme forbi, det være seg virvelløse dyr eller andre fisk. Den skal derfor helst holdes alene i akvariet, da alt annet står i fare for å bli angrepet. Dette er imidlertid en art som kan fungere i par eller gruppe med egne artsfrender, dersom akvariet er stort nok. Det er store forskjeller fra individ til individ, så man må se det enkelte individs temperament an, og alltid være forberedt på å måtte skille fiskene fra hverandre.

Arten kommer fra biotoper med saktestrømmende vann, ofte brunfarget av tanniner, med mye vegetasjon, røtter, løv og andre planterester på bunnen. Prøv ideelt sett å etterlikne et slikt variert miljø, med planter, stein, røtter, huler og også åpne områder. Den er avhengig av å ha gjemmeplasser for å føle seg trygg. Akvariet må ha sandbunn, for som kulefisk generelt og bunnlevende kulefisk spesielt, liker den å kunne grave seg ned i sanden. Unngå sterk strøm i akvariet.

P. palembangensis trenger ikke så stort akvarium i forhold til sin egen størrelse, da den for det meste ligger i ro. Sørg likevel for at akvariet er stort nok og filteret godt nok dimensjonert til å tåle belastningen fra dette "grisete" rovdyret. Ha lokk på akvariet for å unngå at fisken hopper ut.
Informasjon som gjelder alle arter i genus Pao
Pao er en slekt som offisielt består av 13 kulefiskarter fra Sørøst-Asia. Alle artene fins i ferskvann, i tillegg er det én art som også forekommer i brakkvann (P. leiurus). Artene i slekten er i hovedsak aggressive, inaktive, bunnlevende ambush-predatorer. De blir mellom ca. 10 og 20 cm lange. De fleste artene har markeringer som minner om en målskive på bakkroppen, derav den engelske fellesbetegnelsen "target puffers". Flere av artene er svært vanskelige å skille fra hverandre basert på utseendet. VIKTIG INFO: 1) De har "hud" i stedet for skjell, og er derfor spesielt sårbare overfor ammoniakk, nitritt og nitrat, samt kobber. God filtrering og store nok vannbytter ofte nok er viktig. Vær varsom mht. medisinering med kobberholdige medisiner. 2) De kan blåse seg opp. Unngå å framprovosere dette, og pass spesielt på at de ikke blåser seg opp i luft, som er potensielt farlig for fisken. Om den skal fanges: Led den inn i en kopp e.l. i stedet for håv. 3) De er giftige. Sørg for at barn og husdyr ikke får tak i dem. 4) De har sterke tannplater, og trenger noe tilskudd av hard kost for å slite ned tennene. Overgrodde tenner er imidlertid sjelden et problem innenfor akkurat denne slekten. 5) De har ofte innvollsorm, og det kan være lurt å behandle forbyggende mot dette.
Maks. størrelse 19.4 cm
Holdes helst i grupper (Stimfisk) Nei
Trives i
Ferskvann
Brakkvann
Saltvann
Akvariesjikt
Øvre del/Vannflata
Midtre del
Bunnen
Kjønnsforskjell Det skal være mulig å identifisere kjønn på denne arten ved å se på genitaliene.
Fòr og fòring Carnivore (Kjøtteter)
Fisk, insekter og meitemark, samt evt. snegler (ikke absolutt nødvendig). Man kan også teste ut prosessert fiskemat som pellets, gelefôr o.l., men ikke forvent å lykkes med det. Mange opplever at denne arten kan være kresen og at tilvenning til ideelt kosthold kan være vanskelig. Om dette er tilfellet, må man rett og slett jobbe systematisk med det. Trenger ikke å mates hver dag pga. lavt aktivitetsnivå.
Oppdrett Arten blir regelmessig drettet i fangenskap. Oppdrett i akvarium er dokumentert av Doi m.fl. (2014): https://link.springer.com/article/10.1007/s12562-014-0842-7. Foreldreparet ble ... Les mer
NAF Oppdrettsvalør Ikke satt
Minimum størrelse liter på akvariet 120 liter (Gjennomsnittstørrelse på medl.akvarier med denne: 135)
Temperatur 24° C - 27° C
Surhetsgrad på vannet (PH) 6.8 - 7.6
Hardhetsgrad på vann (GH) 4 - 12
Sist endret 01.08.22 kl 10:55 av Kuledrøm
135 liter er gjennomsnittlig størrelse på akvarier med denne fisken
Tips oss om gode filmer på Youtube av denne fisken

(Husk, det må være BRA videoer som er nyttige eller fine. Vi vil ikke ha ALLE videoene om fisken)

Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller