Oppdrett av Pao palembangensis (Palembang Kulefisk)


Arten blir regelmessig drettet i fangenskap. Oppdrett i akvarium er dokumentert av Doi m.fl. (2014): https://link.springer.com/article/10.1007/s12562-014-0842-7. Foreldreparet ble holdt i temp 25-26 grader ved pH 6-6,5 (ferskvann). De la tilsammen rundt 100 egg (i løpet av 3 gytinger) i en hule. Hannen passet eggene (viftet vann over dem) fram til de klekket. Eggene klekket etter 10 dager, og yngelen+vann ble flyttet til et annet akvarium. Yngelen var 4,5 mm lang. Plommesekken var brukt opp etter 2 døgn. Etter 4 døgn varde frittsvømmende. Yngelen ble fôret med nyklekt artemia de første 4 døgnene, deretter med tubifex, og etterhvert med diverse frossent fôr.

Tilfeldig bekjentskap
© Yu-Chia Chang