Oppdrett av Ancistrus ranunculus (Medusapleco)


Lite er kjent om oppdrett i akvarium.

2 oppdrett av denne arten registrert mellom 2007 og 2008

Vis oppdrett pr år:

1 oppdrett i 2008

duppsko: la egg i hule Les mer